Επικοινωνία

   
 

Οιδίποδος 18

32200 - Θήβα

Τηλ.: 2262027461, 2262089560, 2262022200

κιν. 6937091117, Fax.: 22620 23522

email : papachar@plaw.gr, papachar@hol.gr

 
         
 
Προβολή Δικηγ. Γραφείο Παπαχαραλάμπους Χαράλ. σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
         
  

      Τηλ. 2262027461, 2262089560, 2262022200, κιν. 6937091117     email : papachar@plaw.gr

 

Design by Tsigos Computing & Web Design